Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.
Hành trình về quê Bác
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Toàn Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2017
Chương trình tình nguyện “XUÂN BIÊN CƯƠNG”
Ra quân xuất hàng đầu năm 2017
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trao tặng 100 tấn xi măng
Hình ảnh Lễ tổng kết sinh hoạt hè và trao thưởng cho các cháu là con CBCNV đạt thành tích tốt năm 2016
Truyền hình Nghệ An – Vicem Hoàng Mai phối hợp với ban chỉ đạo chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chuyên gia trong ngành tiến hành kiểm tra chất lượng đường nông thôn mới, đính chính về chất lượng xi măng.
Hội nghị Sơ kết công tác SXKD, phân tích hoạt động kinh tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Cán bộ Công nhân viên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong đợt du lịch 2016
Chương trình tình nguyện: Tương Dương – Ấm tình biên cương.
Những hình ảnh của Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng – Vicem Hoàng Mai
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2016
Hội thảo Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác sản xuất năm 2016
Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Hành trình về nguồn từ ngày 01/4 – 03/4/2016 tại ATK – Thái Nguyên, Tuyên Quang
Khóa đào tạo OHSAS 18001:2007
Giải bóng đá thanh niên Vicem lần thứ 2 năm 2016