Đại hội Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 – 2025

29/06/2020 - 15:48


Sáng 29/6, Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Hồng Minh – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; đồng chí Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai.
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Đảng ủy Tổng Công ty; Đảng ủy Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Kết luận thông qua tổ chức Đảng.

Đồng thời xây dựng Quy chế quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong Công ty, nhằm tạo sự thống nhất về nội dung lãnh đạo, phương thức giải quyết công việc, phát huy đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mỗi cơ quan và vai trò của các đoàn thể chính trị – xã hội trong Công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đảng ủy Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động để chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh của Công ty, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo hướng trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo các tổ chức Đảng, các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) giao…

Hàng năm các chỉ tiêu về SX – KD luôn đạt và vượt. Năm 2015, sản lượng tiêu thụ đạt trên 1,7 triệu tấn; năm 2019 hơn 1,9 triệu tấn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đã vận động người lao động ủng hộ 17,3 tỷ đồng làm công tác từ thiện, nhân đạo, công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng…

Đồng chí Bùi Hồng Minh – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới Công ty xi măng Hoàng Mai nỗ lực, phấn đấu vươn lên trở thành trung tâm sản xuất xi măng hiện đại. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Hồng Minh – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ …

Đổi mới toàn diện thông qua việc tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu; xây dựng và thực hiện chương trình đổi mới sáng tạo theo chỉ đạo của Tổng Công ty và Tuyên bố Hà Nội ký kết giữa VICEM và FLSmidth. Đảng bộ Công ty cần tích cực thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trở thành doanh nghiệp đi đầu trong Tổng Công ty về công nghệ, tối ưu hóa sản xuất và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện các dự án đầu tư. giảm năng lượng tiêu hao trong quá trình sản xuất, tận dụng các nguồn năng lượng từ ngành nghề sản xuất khác phục vụ cho sản xuất, phát triển tốt thị trường tiệu thụ và bảo tốt môi trường… Tham gia hiệu quả vào kinh tế tuần hoàn của Vicem.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Hoàng Mai trình bày mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại Đại hội, đã thống nhất mục tiêu của Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Quyết tâm  tìm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty giao. Tập trung mục tiêu phát triển năng lực, lãnh đạo của Đảng bộ và Chi bộ; giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ…

Thực hiện các mục tiêu của đề án tái cấu trúc chung VICEM giai đoạn 2019-2025, đưa Vicem Hoàng Mai trở thành một trung tâm sản xuất có đủ sức mạnh về quy mô, áp dụng công nghệ hiện đại, khả năng cạnh tranh cao (đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2 – giai đoạn 1 với công nghệ sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiệt, thu hồi triệt để nhiệt không hữu ích, điều tiết và tuần hoàn năng lượng trong nhà máy, đồng thời sử dụng các chất phế thải, phế thải sinh nhiệt để thay thế phần lớn nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ môi trường).

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 . Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tối ưu hóa dây chuyền sản xuất hiện hữu để nâng cao hiệu quả. Phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp hướng tới hiệu quả và tinh gọn. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 15%. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh số xi măng hàng năm 10%, duy trì thị phần trên thị trường cốt lõi Nghệ An từ 40-50%.

Đồng chí Bùi Hồng Minh – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Tại Đại hội, đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Quốc Việt được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn: Báo Nghệ An