Giới thiệu hệ thống đặt hàng Vicem Hoang Mai Sales

03/10/2019 - 10:47


Dành cho Nhà phân phối http://dathang.ximanghoangmai.vn:8282/login.aspx

Dành cho cửa hàng http://dms.ximanghoangmai.vn:8585/Login.aspx

App Dành cho điện thoại Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trungviet.HMSales

App dành cho điện thoại Iphone, Ipad ( IOS) https://apps.apple.com/us/app/vicem-hoang-mai-sales/id1475395613

Website dành cho khách đặt hàng lẻ http://po.ximanghoangmai.vn:8989/Portal/Default.aspx?Id=0

 

Các chức năng chính:

 

VICEM HOANGMAI1

 

VICEM HOANGMAI 2