Chương trình tình nguyện “XUÂN BIÊN CƯƠNG”
Chương trình tình nguyện: Tương Dương – Ấm tình biên cương.
Hành trình về nguồn từ ngày 01/4 – 03/4/2016 tại ATK – Thái Nguyên, Tuyên Quang
Giải bóng đá thanh niên Vicem lần thứ 2 năm 2016
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015
Tết trồng cây Năm 2015