Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2016

20/04/2016 - 14:23


Sáng ngày 15/04/2016, Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016.

Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch kinh doanh năm 2016 và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.

 

_MG_2459 _MG_2460 _MG_2461DSC06959 DSC06961 DSC06967 DSC06985