CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Địa chỉ Khối Tân Tiến – Phường Quỳnh Thiện – Thị xã Hoàng Mai – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại 038.3866.170/ 038.3866.752

Fax 038.3866.648

Email contact@ximanghoangmai.vn | sales@ximanghoangmai.vn

Website www.ximanghoangmai.vn