Cán bộ Công nhân viên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong đợt du lịch 2016

07/07/2016 - 14:38


Để động viên tinh thần người lao động tích cực trong lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn công ty đã tổ chức chương trình tham quan, du lịch cho các Cán bộ, Công nhân viên chức Công ty.
 

Một số hình ảnh của đoàn du lịch:
_MG_3857 _MG_3948 _MG_3997 _MG_4014