Hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ năm 2015 và Lễ ký kết hợp đồng NPP chính năm 2016

11/01/2016 - 08:40


Ngày 21 tháng 12 năm 2015 tại Tp Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ năm 2015 và Lễ ký kết hợp đồng Nhà Phân Phối  chính năm 2016.

 

00

01

02

04

10

06

11

19