Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2024

26/04/2024 - 09:22


Ngày 26/04/2024, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã diễn ra thành công tại trụ sở chính của Công ty (Khối Tân Tiến – Phường Quỳnh Thiện – Thị xã Hoàng Mai – Tỉnh Nghệ An). Đại hội tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023, thảo luận thống nhất các nội dung và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Một số hình ảnh của đại hội.