Chương trình tình nguyện: Tương Dương – Ấm tình biên cương.

04/05/2016 - 15:44


Từ ngày 22/4 đến ngày 24/4/2016, Đoàn TN Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng mai, cùng với Đoàn TCT CN Xi măng Việt Nam và Tổ chức Bác sỹ tình nguyện đã triển khai hoạt động tình nguyện Tuổi trẻ Vicem chung sức vì sức khỏe cộng đồng, tại Huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An.

Huyện Tương Dương là huyện đặc biệt khó khăn trong chương trình 30A của chính phủ mà Tổng Công ty CN Xi măng Vicem Việt Nam nhận hỗ trợ, giúp đỡ, đồng thời là địa bàn nằm trong thị trường cốt lõi tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai.
Trong chương trình này, Công ty đã hỗ trợ 30 triệu đồng, 400 suất quà, 10 xe đạp và 20 tấn xi măng.

Video chương trình do Đài phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện.
 

Một số hình ảnh về  hoạt động tình nguyện "Tuổi trẻ Vicem chung sức vì sức khỏe cộng đồng, tại Huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An" 

 

_MG_2733

 

_MG_2740

 

_MG_2758

 

_MG_2760

 

_MG_2763

 

_MG_2782

 

_MG_2808

 

_MG_2824

 

_MG_2859