Khởi động dự án Oracle EBS phiên bản R12 tại Xi Măng Vicem Hoàng Mai.

02/03/2016 - 09:46


Sáng ngày 02-03-2016, Ban dự án ERP-VICEM đã Khởi động dự án Oracle EBS phiên bản R12 – triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp Oracle ERP cho Xi măng Hoàng Mai.

_MG_1958
_MG_1956
_MG_1950 _MG_1951 _MG_1952 _MG_1953 _MG_1955