HOM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

22/09/2009 - 16:43


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Xi măng Hoàng Mai (MCK: HOM).

 • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt nam (VFM)
  • Giấy phép đầu tư: 45/UBCK- GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009
  • Ngành nghề kinh doanh: Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
  • Địa chỉ: Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM
  • Điện thoại liên hệ: 08.38251488 Fax: 08.38251489
 • Mã chứng khoán giao dịch: HOM
 • Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu HOM như sau:
  • CTCP Quản lý Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM):
   • Giấy phép đầu tư: 45/UBCK- GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009
   • Số hiệu tài khoản tài khoản giao dịch: HSBB001212 tại CTCP Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC)
   • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
   • Số lượng cổ phiếu giao dịch đã mua: 307.400 CP
   • Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 307.400 CP chiếm 0.43% vốn điều lệ
   • Ngày kết thúc giao dịch: 16/09/09
  • Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2):
   • Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số: 08/UBCK- TLQTV do UBCKNN cấp ngày 13/12/2006
   • Số hiệu tài khoản tài khoản giao dịch: HSBB001212 tại CTCP Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC)
   • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP chiếm 4,17% vốn điều lệ
   • Số lượng cổ phiếu giao dịch đã mua: 350.000 CP
   • Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 3.350.000 CP chiếm 4.65% vốn điều lệ
   • Ngày kết thúc giao dịch: 16/09/09
 • Tổng số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 3.657.400 cổ phiếu chiếm 5/08% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.