Khởi động dự án Oracle EBS phiên bản R12 tại Xi Măng Vicem Hoàng Mai. – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI