Thư mời chào giá cạnh tranh – Danh mục – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI