Lò Nung

16/11/2015 - 13:46


Lò nung Công ty xi măng Hoàng Mai có đường kính 4,5m, chiều dài 70m với tháp trao đổi nhiệt có hệ thống cyclon 2 nhánh, 5 tầng cùng hệ thống canciner kiểu đặc trưng dễ vận hành và dễ hiệu chỉnh nhiệt. Năng suất lò nung 4.000 tấn clinker/ ngày. Lò được thiết kế sử dụng vòi phun đốt than đa kênh ROTALFAM của hãng Pillarad, đốt 100% than antraxit. Đây là loại vòi đốt hiện đại với tính năng ưu việt là dễ vận hành, nhiên liệu dễ bắt cháy và cháy tốt. Lượng nhiên liệu đốt trong canciner là 55 ÷ 60% trong tổng lượng nhiên liệu, phần còn lại đốt trong lò. Clinker sau khi đưa ra khỏi lò được đưa vào hệ thống máy làm nguội kiểu ghi BMH SA. Hiệu suất thu hồi nhiệt cao, khả năng làm nguội nhanh cho chất lượng Clinker ổn định.

Panorama1 (2)

Clinker sau khi qua thiết bị làm nguội đến 85 độ c được vận chuyển đến 2 sô Clinker sức chứa 40.000 tấn CLK.