Hệ Thống Đóng Bao

16/11/2015 - 14:02


Từ đáy các si lô, xi măng được vận chuyển tới các két chứa của máy đóng bao hoặc đến hệ thống xuất xi măng rời. Hệ thống xuất xi măng rời gồm có 2 vòi xuất cho ô tô năng suất 150 tấn/h.


IMG_8495

Hệ thống máy đóng bao gồm 4 máy đóng bao BMH kiểu quay 8 vòi với cân định lượng tự động với năng suất 120 tấn/h một máy. Các bao xi măng qua hệ thống băng tải được vận chuyển tới các máng xuất xi măng cho tàu hoả và ô tô với năng suất mỗi máng xuất đạt 120 tấn/h. Với hệ thống lấy mẫu tự động và tối ưu hoá kết quả phân tích.