HOM – CBTT ký kết hợp đồng kinh tế với Uỷ viên HĐQT