Trang chủ  Diễn đàn  Email  Liên hệ  Đăng nhập
Đồ thị mã CK-HOM

Quan hệ cổ đông

(HOM) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015

(HOM) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015

  Chi tiết

(HOM) Báo cáo tài chính năm 2014 sau kiếm toán

(HOM) Báo cáo tài chính năm 2014 sau kiếm toán

  Chi tiết

(HOM) Thông báo đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2015.

(HOM) Thông báo đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2015.

  Chi tiết

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai - Báo cáo quản trị năm 2014

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai - Báo cáo quản trị năm 2014

  Chi tiết

Tin công ty

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc thực hiện đề án " Nâng cao năng lực quản trị"

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc thực hiện đề án " Nâng cao năng lực quản trị" tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

  Chi tiết

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo chuyên đề bê tông , vữa bê tông và nghiệp vụ Thuế

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo chuyên đề bê tông, vữa bê tông và nghiệp vụ Thuế

  Chi tiết

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo tối ưu hóa quá trình nghiền

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo tối ưu hóa quá trình nghiền

  Chi tiết

Thông báo đổi tên Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ.ĐHCĐ ngày 18/08/2011 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai về việc thay đổi tên Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai. Nay Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai thông báo cụ thể như sau:

  Chi tiết

 

 

 
 
 
 

 

LƯỢT TRUY CẬP

3134962

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Địa chỉ: Khối 7 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại:   038.3866.170 - Fax: 038.3866.648
  Email: Sales@ximanghoangmai.com.vn   Website: www.ximanghoangmai.vn: www.ximanghoangmai.com.vn