Trang chủ  Diễn đàn  Email  Liên hệ  Đăng nhập
Đồ thị mã CK-HOM

Quan hệ cổ đông

HOM-Báo cáo tài chính giữa niên độ ( 30-06-2015)

HOM-Báo cáo tài chính giữa niên độ ( 30-06-2015)

  Chi tiết

HOM- Báo cáo tài chính Quý II-2015

HOM- Báo cáo tài chính Quý II-2015

  Chi tiết

HOM - Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

HOM - Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

  Chi tiết

(HOM) Thông báo đã ký hợp đồng Công ty kiểm toán năm 2015

(HOM) Thông báo đã ký hợp đồng Công ty kiểm toán năm 2015

  Chi tiết

Tin công ty

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc thực hiện đề án " Nâng cao năng lực quản trị"

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc thực hiện đề án " Nâng cao năng lực quản trị" tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

  Chi tiết

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo chuyên đề bê tông , vữa bê tông và nghiệp vụ Thuế

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo chuyên đề bê tông, vữa bê tông và nghiệp vụ Thuế

  Chi tiết

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo tối ưu hóa quá trình nghiền

Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tổ chức khoá đào tạo tối ưu hóa quá trình nghiền

  Chi tiết

Thông báo đổi tên Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ.ĐHCĐ ngày 18/08/2011 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai về việc thay đổi tên Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai. Nay Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai thông báo cụ thể như sau:

  Chi tiết

 

 

 
 
 
 

 

LƯỢT TRUY CẬP

3472880

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Địa chỉ: Khối 7 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại:   038.3866.170 - Fax: 038.3866.648
  Email: Sales@ximanghoangmai.com.vn   Website: www.ximanghoangmai.vn: www.ximanghoangmai.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900329295, do Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 11/06/2015