• Trang chủ
  • Quan hệ khách hàng
  • Gói thầu: Mua sắm vật tư, phụ tùng thuộc đơn hàng số 373/VT-CĐ ngày 21/9/2015; 409/VT-KT&NCTK ngày 09/11/2015; 410,411/VT-CĐ ngày 09/11/2015; 446/VT-KT&NCTK ngày 24/11/2015

Gói thầu: Mua sắm vật tư, phụ tùng thuộc đơn hàng số 373/VT-CĐ ngày 21/9/2015; 409/VT-KT&NCTK ngày 09/11/2015; 410,411/VT-CĐ ngày 09/11/2015; 446/VT-KT&NCTK ngày 24/11/2015

24/12/2015 - 11:53


Tin khác