Thư mời chào giá cạnh tranh – Năm 2018 – Danh mục – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI