Nâng cao năng lực quản trị
Tổ chức khoá đào tạo chuyên đề bê tông , vữa bê tông và nghiệp vụ Thuế
Thông báo đổi tên Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai
Tuổi trẻ công ty CP xi măng Hoàng Mai trồng cây xuân Ất Mùi 2015.
Hội thi “Tuổi trẻ VICEM làm theo lời Bác”
Tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo xuân Canh Dần 2010
Đoàn thanh niên CP xi măng Hoàng Mai tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp đón xuân Canh Dần 2010