Hành trình về nguồn từ ngày 01/4 – 03/4/2016 tại ATK – Thái Nguyên, Tuyên Quang
Khóa đào tạo OHSAS 18001:2007
Giải bóng đá thanh niên Vicem lần thứ 2 năm 2016
Khởi động dự án Oracle EBS phiên bản R12 tại Xi Măng Vicem Hoàng Mai.
Một số hình ảnh xuất hàng đầu năm mới 2016
Những hình ảnh đẹp của Xí nghiệp Bê tông – Xi măng VICEM Hoàng Mai phục vụ khách hàng tại các công trình.
Hội nghị người lao động năm 2016 và Tổng kết công tác công đoàn năm 2015
Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ năm 2015 và Lễ ký kết hợp đồng NPP chính năm 2016
Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Website Công Ty
Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Kinh Doanh Quý IV và Năm 2015
Ra mắt Xi Măng Chuyên Dụng Xây Trát Cao Cấp C91
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015
Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Ngày Thành Lập Vicem Hoàng Mai
20 Năm Vicem Hoàng Mai – Hành Trình Phát Triển Của Một Thương Hiệu
Video Kỷ Niệm 20 Năm Ngày Thành Lập Công Ty
Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai
TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2014 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Đại Hội Cổ Đông Năm 2015
Tết trồng cây Năm 2015