Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai hỗ trợ xi măng cho các xã nghèo Nghệ An
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai: Đại hội cổ đông thường niên 2018
Toàn Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
Thống nhất đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 công suất hơn 1 triệu tấn/năm
Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.
Hành trình về quê Bác
Chương trình tình nguyện “XUÂN BIÊN CƯƠNG”
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trao tặng 100 tấn xi măng
Ra quân xuất hàng đầu năm 2017
Hình ảnh Lễ tổng kết sinh hoạt hè và trao thưởng cho các cháu là con CBCNV đạt thành tích tốt năm 2016
Truyền hình Nghệ An – Vicem Hoàng Mai phối hợp với ban chỉ đạo chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chuyên gia trong ngành tiến hành kiểm tra chất lượng đường nông thôn mới, đính chính về chất lượng xi măng.
Hội nghị Sơ kết công tác SXKD, phân tích hoạt động kinh tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Cán bộ Công nhân viên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong đợt du lịch 2016
Chương trình tình nguyện: Tương Dương – Ấm tình biên cương.
Những hình ảnh của Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng – Vicem Hoàng Mai
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2016
Hội thảo Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác sản xuất năm 2016
Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016