Tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo xuân Canh Dần 2010
Đoàn thanh niên CP xi măng Hoàng Mai tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp đón xuân Canh Dần 2010