Trang chủ  Diễn đàn  Email  Liên hệ  Đăng nhập
Đồ thị mã CK-HOM

Hệ thống quản lý chất lượng

Để đạt được hiệu quả cao trong công việc, từ năm 2002, Công ty xi măng Hoàng Mai đã triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện hơn 200 quy trình quản lý, vận hành theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng. Qua nhiều lần đánh giá, tháng 8 năm 2004, Trung tâm chứng nhận Quacert thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2000.

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty xi măng Hoàng Mai là công cụ cung cấp những chuẩn mực cho các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; giúp cho cán bộ, công nhân viên thực hiện việc quản lý, kiểm soát chất lượng và công việc một cách nhất quán. Mỗi cán bộ công nhân viên khi được giao thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ vị trí công tác nào đều được phổ biến để nhận thức được rằng công việc mà họ thực hiện ảnh hưởng đến Chính sách và Mục tiêu chất lượng. Công ty áp dụng các hình thức kiểm tra thực hành để đánh giá chất lượng, công tác đào tạo, quy trình vận hành; duy trì thường xuyên việc cải tiến theo các yêu cầu của Hệ thống ISO 9001:2000 nhằm ngày càng nâng cao công tác quản lý chất lượng và tổ chức sản xuất có hiệu quả. Hàng năm Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm hoạch định, cung cấp đủ nguồn lực cho các hoạt động quản lý, xây dựng Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng. Theo định kỳ tổ chức Quacert đánh giá về việc quản lý và vận hành hệ thống.

Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cùng với dây chuyền công nghệ tiến, đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân vận hành có kinh nghiệm đã đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt.

 

 
 
 
  Công nghệ sản xuất   |  Hệ thống chất lượng  |  Sản phẩm xi măng  |  Sản phẩm Clinker 
Lượt truy cập

 

LƯỢT TRUY CẬP

3542760

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Địa chỉ: Khối 7 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại:   038.3866.170 - Fax: 038.3866.648
  Email: Sales@ximanghoangmai.com.vn   Website: www.ximanghoangmai.vn: www.ximanghoangmai.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900329295, do Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 11/06/2015